17.1.7.1. Ferie

For elever omfattet af erhvervsuddannelsesloven gælder ferielovens regler. Eleverne er desuden omfattet af aftalen om ferie indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne.

En elev, som ansættes inden 1. juli i et ferieår, har ret til betalt ferie i 25 dage i det aktuelle ferieår.

Sker ansættelsen 1. juli eller senere, har eleven ikke ret til betalt ferie i det aktuelle ferieår. Holder institutionen ferielukket inden for perioden fra 1. oktober til 30. april - fx mellem jul og nytår - har eleven dog ret til betalt ferie i indtil 5 dage i forbindelse med virksomhedslukningen.

Eventuel yderligere ferie i det pågældende ferieår holdes for elevens egen regning. Det samme gælder under eventuel virksomhedslukning i perioden fra 1. juli til 30. september.

Har eleven optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver, skal eleven dog ikke have ferie med løn for disse dage, medmindre feriegodtgørelsen er mindre end elevlønnen. I sådanne tilfælde skal arbejdsgiveren betale eleven forskellen mellem elevlønnen pr. feriedag og feriegodtgørelsen pr. feriedag. Har eleven ikke optjent feriegodtgørelse eller ret til ferie med løn for alle feriedage, betaler arbejdsgiveren løn til eleven i de resterende dage.

I det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt, har eleven altid ret til fuld, betalt ferie, dvs. 25 dage pr. år.

En elev kan ikke afvikle ferie i skoleperioderne.

Ved uddannelsesaftalens udløb har eleven i det sidste uddannelsesår optjent ferieret og feriegodtgørelse til brug for ferie efter uddannelsens afslutning.

Om størrelsen af betalingen, herunder fradrag af eventuel feriegodtgørelse optjent hos en tidligere arbejdsgiver, henvises til Ferievejledningen .

Der gælder ingen særregler for elever for så vidt angår særlige feriedage. Det betyder, at eleven kun har ret til de særlige feriedage, der er optjent, jf. Ferievejledningen .