17.3.1. Anvendelsesområde

IGU-stillinger kan oprettes inden for overenskomstområder, hvor der er indgået aftale om erhvervsgrunduddannelse (EGU), samt på områder, hvor der er mulighed for at tage en erhvervsuddannelse (EUD).

Der er i staten indgået en overenskomst mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om EGU-elever i staten, jf. Fmst. cirk. 8/9 1994 om overenskomst for EGU-elever i staten. Der kan således oprettes IGU-stillinger inden for alle områder, hvor der er indgået overenskomst mellem Finansministeriet eller et ministerium eller institution, Finansministeriet har bemyndiget hertil, og en eller flere centralorganisationer eller medlemsorganisationer tilsluttet disse.

Ordningen vurderes dog især at være relevant for de ikke-faglærte og faglærte områder i staten, herunder på det administrative område.