9.9.6. Behandling af personnummer

Offentlige myndigheders behandling af oplysninger om personnummer er særligt reguleret i persondatalovens § 11, stk. 1. Offentlige myndigheder kan således behandle oplysninger om personnummer med henblik på entydig identifikation eller som journalnummer.

Datatilsynet har afgivet flere udtalelser vedrørende offentlige myndigheders videregivelse af oplysninger om ansatte til fagforeninger, herunder oplysninger om personnummer. Datatilsynets praksis kan sammenfattes således, at en dataansvarlig myndighed uden samtykke kan videregive medarbejderoplysninger i form af identifikationsoplysninger, herunder personnummer, til en fagforening, som de pågældende er medlem af. Videregivelse af personnumre for ansatte, der ikke er medlem af den pågældende fagforening, kræver samtykke , jf. § 11, stk. 2, nr. 2.