15.2.5.1. Løfteerklæring

Ved første kongelige udnævnelse skal tjenestemanden afgive en erklæring om at ville holde grundloven, jf. Grl . § 27, stk. 1. Hertil bruges formular Fi 33, der kan købes ved henvendelse til Rosendahls - Schultz Grafisk på tlf. 43 22 73 00 eller på e-mail distribution@rosendahls.dk . Erklæringen underskrives, inden ansættelsesbrevet udleveres til tjenestemanden.