4.8.4.7. Tillidsrepræsentanter

Ledelsens samarbejde med tillidsrepræsentanterne er reguleret i Fmst. cirk. 30/9 2008 om aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. og Fmst. cirk. 6/11 2013 om ændring af cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv .

Der henvises i øvrigt til kapitel 6 .