4.8.3. Ledelsesrettens indhold

Ledelsesretten giver arbejdsgiveren retten til bl.a. at

  • ansætte netop den arbejdskraft, der ønskes - såvel organiseret som uorganiseret
  • give direktiver for arbejdets udførelse
  • fastlægge arbejdstiden inden for de eventuelle grænser, der måtte være overenskomstmæssigt fastlagt
  • indføre bestemmelser for opholdet på arbejdspladsen
  • udforme retningslinjer for medarbejdernes brug af e-post og internet
  • indføre eventuelle kontrolforanstaltninger
  • afskedige ansatte, når det er rimeligt begrundet i enten den ansattes eller arbejdsgiverens forhold.