4.5.2.7. Voldgiftssagens parter

Parterne i voldgiftssagen er overenskomstens eller aftalens parter , dvs. de samme parter, som er parter i mæglingsmødet, jf. afsnit 4.5.2.4 .

På områder hvor Finansministeriet har delegeret kompetencen til at indgå den pågældende overenskomst til et ministerium/styrelse/virksomhed, er det således vedkommende ministerium/styrelse/virksomhed, der er part i voldgiftssagen. Moderniseringsstyrelsen skal dog underrettes, hvis en sag skal behandles ved voldgift. Underretningen skal ske ved at sende kopi af klageskriftet i voldgiftssagen til Moderniseringsstyrelsen, jf. Fmst. cirk. 12/5 2005 . Herved får Moderniseringsstyrelsen mulighed for at medvirke. Endvidere skal voldgiftsrettens kendelse sendes til Moderniseringsstyrelsen.