23.3.1.3. Omlægning af ferie

Planlagt - herunder påbegyndt - ferie kan under visse betingelser omlægges uden den ansattes samtykke, jf. ferieaftalens § 5 og ferievejledningens afsnit 4.6.