23.4.2.1. Særligt om tjenestemænd

De særlige regler om afvikling og betaling af ferie for en suspenderet tjenestemand, jf. Fmst. cirk. 5/12 2008 om suspension mv. og ulovlig udeblivelse, omtales i ferievejledningens afsnit 4.3.2.b. og 6.7.a.

En suspensionsperiode betragtes i relation til ferie og særlige feriedage som deltidsbeskæftigelse på 2/3 af den beskæftigelsesgrad, tjenestemanden havde før suspensionen.

I den situation, hvor der sker hel eller delvis efterbetaling af den indeholdte løn, skal ansættelsesmyndigheden samtidig regulere den beskæftigelsesgrad, der lægges til grund for ferielønberegningen for såvel eventuelle afholdte som fremtidige ferie- og særlige feriedage.

Afholder tjenestemanden ferie i suspensionsperioden, beregnes ferielønnen efter de sædvanlige principper, dvs. på baggrund af beskæftigelsesgraden i optjeningsåret.

Reglerne om betaling under ferie til en tjenestemand, der er afskediget med rådighedsløn, omtales i ferievejledningens afsnit 6.7.b.