23.7.1. Generelt

Særlige feriedage følger samme regler som ordinære feriedage, dog med de fravigelser, der fremgår nedenfor. Reglerne om særlige feriedage findes i kapitel 5 i ferieaftalen .

Reglerne om særlige feriedage behandles i ferievejledningen under de relevante kapitler. Nedenfor gives et samlet overblik over reglerne.

Særlige feriedage optjenes og afvikles på samme måde som andre feriedage, dvs. at de optjenes i kalenderåret og afvikles i det efterfølgende ferieår. De behandles som øvrig ferie (restferie), men kan afvikles som enkeltdage eller brøkdele af dage (ikke i timer). Herudover gælder der særlige varslingsregler, jf. afsnit 23.7.4 .