22.1.2.5. Beskatning

Med hensyn til beskatning af flyttegodtgørelse henvises til skattemyndighedernes regler, jf. pkt. 8 i cirkulæret om flyttegodtgørelse .

Principperne for beskatning af flyttegodtgørelse er beskrevet i Den Juridiske Vejledning på SKAT's hjemmeside under C.A.5.13.3. Godtgørelse af flytteudgifter og C.A.4.3.1.2. om fradrag for flytteudgifter .

Arbejdsgivere opfordres til at undersøge, hvorvidt der er pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag ved udbetaling af flyttegodtgørelse, samt hvorvidt der er indberetningspligt til SKAT.