22.4.6. Regulering

Godtgørelsen reguleres hvert år pr. 1. april. Finansministeriet udsender meddelelse om regulering af de enkelte godtgørelseselementer med henblik på, at styrelserne kan regulere de lokalt aftalte kontorholdsgodtgørelser, jf. Fmst. cirk. 28/6 2018 om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2018 (Modst. nr. 010-18) .