9.9.11.3. Transmission over internettet

www.datatilsynet.dk findes der en tekst om de sikkerhedsmæssige krav ved transmission af personoplysninger over internettet. Som det bl.a. fremgår heraf, skal der ved offentlige myndigheders transmission af fortrolige og følsomme oplysninger via internettet, herunder via e-mail, ske kryptering af de pågældende oplysninger.