18.3.2.1. Målgruppe

Ordningen omfatter:

- Ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

- Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse

- Modtagere af uddannelseshjælp