16.3.1.4. Fraværssituationer

Lønanciennitet optjenes i visse fraværsperioder, herunder

  1. ferie og særlige feriedage
  2. sygdom
  3. barsels- og adoptionsorlov samt omsorgsdage
  4. aftjening af værnepligt og orlov ved udsendelse af forsvaret til tjeneste i udlandet
  5. pasning af alvorligt syge børn og slægtninge
  6. fritstilling