10.4.2. Reguleringsprocent

De centralt aftalte lønreguleringer og udmøntningerne fra reguleringsordningen, jf. afsnit 10.5 ,  udmeldes som en samlet reguleringsprocent.

De aktuelle lønninger fås ved at opregne grundbeløbet med reguleringsprocenten:

Grundbeløb niveau 31/3 2012 x

(reguleringsprocenten + 100)

100

Reguleringsprocenten fremgår af lønjusteringsaftalen og Finansministeriets lønoversigt .

Eksempel på opregning af tillæg på 10.000 kr. (niveau 31/3 2012):

Opregning fra
31/3 2012 til:

Regulerings-
procent

Opregning

Aktuelt niveau

1/10   2018 7,4972 1,074972 10.749,72 kr.

Bemærk, at der i nye lønsystemer kan aftales uregulerede tillæg.