36.6.4. Tilbagebetalingskravet

Der skal kræves tilbagebetaling af det for meget udbetalte nettobeløb , hvis tilbagebetalingen sker i det samme år, der er udbetalt for meget. Hvis tilbagebetalingen sker i et senere kalender år, skal der kræves tilbagebetaling af det for meget udbetalte bruttobeløb , dvs. også af den indeholdte A-skat mv. Ansættelsesmyndigheden skal herefter indberette den ændrede bruttoindkomst til skattemyndighederne og orientere den ansatte herom.