1.5.1. Individuelle kontrakter i udlandet

For personer, der er ansat på individuel kontrakt i en ansættelse med fast tjenestested i udlandet, gælder en række særlige forhold. Finansministeriet har i brev af 11. januar 2001 til samtlige departementer fastsat retningslinjer for indholdet af sådanne kontrakter. Brevet er optaget som Bilag 1.6.2 .

Hvis det samlede lønniveau ekskl. såvel eget som arbejdsgivers pensionsbidrag overstiger 518.000 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012), skal lønniveauet godkendes af Moderniseringsstyrelsen. Endvidere skal reglerne om stillingskontrol følges.

Hvis lønnen er skattefri efter ligningslovens § 33 A, skal der tages højde for denne skattefrihed ved fastsættelsen af lønniveauet, og lønniveauet skal godkendes af Moderniseringsstyrelsen, hvis det overstiger 463.000 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012).