22.1.7.3. Godtgørelse uden skift af tjenestested

Det er ved OK18 aftalt, at medarbejdere derudover kan få godtgørelse efter § 29, når medarbejderen fraflytter en tjenestebolig ved dispensation grundet helbredsmæssige forhold. Der kan først administreres efter de nye regler, når Flyttegodtgørelsesaftalen er offentliggjort.

Til medarbejdere, der uden at skifte tjenestested

  • flytter ind i en anvist tjenestebolig eller
  • efter pålæg fraflytter en lejebolig som følge af dens nedlæggelse eller
  • uden forbindelse med afsked efter pålæg fraflytter en anvist tjenestebolig,

udbetales godtgørelse efter reglerne for uansøgt forflyttelse, bortset fra godtgørelse for dobbelt husførelse.