12.2.2.4. Pensionsgivende løn

Den pensionsgivende løn fastsættes i henhold til TPL § 5 af innovationsministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet, jf. kapitel 34 .