21.3.5.10. Tjenestebil

Tjenestebiler må ikke anvendes til formål, der er tjenesten uvedkommende. Regler om brug af tjenestebiler fastsættes i øvrigt af vedkommende minister, jf. Fmst. cirk. 17/12 2015 om Budgetvejledning 2016. , pkt. 2.4.16. I Budgetvejledningen omtales endvidere forsikringsspørgsmål.