17.1.8.2. Bortfald

Udelukkes en elev fra skoleundervisning, bortfalder uddannelsesaftalen jf. § 50 og §63 i Erhvervsuddannelsesloven .