15.3.2.10. Ansættelse af straffede personer

Der henvises til afsnit 15.2.2.14 og afsnit 15.2.2.15 , for så vidt angår straffeattester og ansættelse af straffede personer, og til afsnit 15.2.2.16 , for så vidt angår børneattester.